Yeni sözleri de bu sabah eklediler

Bildiğiniz üzere yi’ğit Meh’metçik hem yurt içinde hem de yurt dışında bizler için müca’delesini sürdürüyor. Ka’nının son damlasına kadar ce’saretini gösteriyor, elinden geleni yapıyor.

Bu kapsam da hem yurt içinde hem de yurt dışında ter-ör ör-gü’tlerine büyük dar-beler vuruyor. Bunlara bir yenisi dün başlayarak eklenmişken bu sabahta üstüne eklenerek devam etti.

Hak’kari kır-salın da ope-ra’syonlarını aralıksız sürdüren meh-metçik başarılı op-era’syonlara imza atarak en büyük dar’b-eyi vurmaya devam ediyor p’k-kya.

Bildiğiniz gibi Hak-ka-ri sınır da olduğu için Ku’z-ey Ira’k-tan buraya bir geçiş noktası olarak kullanılıyor ha-in ter-ör ör-gü’tü tarafından. Ve etkin bir nokta olarak görülüyor bu civarlar.

Edinilen son bilgilere göre de Ha-k’kari-Yü-sek’ova kırsalında ki sürdürülmekte olan başarılı oper-a’syonda, toplam da şu anlık 4 te-r-örist si-l’ahlarıyla birlikte et-kisiz ha-le getirildi. Ve alındı.

İ-ç’işleri Ba-k’anlığından, H-ak’kari’nin Yü-k’sekova ilçesi kır-salında İl Ja-n’darma Ko-m’utanlığı’nca düzenlenen ope-ra’syonda 4 te-r’öristin etk’isiz hale getirildiği bilgisi verildi. Te-r’öri-stlerden 3’ünün o’Iü, birinin ise y-a’ralı olarak ele geçirildiği bilgisi aktarıldı.

Ve ba-kanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç gü’v-enlik ope-r’asyonları kapsamında Ha-k’kari’nin Yü-k’sekova ilçesi kır-salında, İl Ja-n’darma Ko’m-utanlığınca düzenlenen op-era’syonda 4 te-r’ö-r-ist si-l’ahl-arıyla birlikte et’ki-siz ha-le getirildi. Dendi ve sözler noktalandı..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir