Ülkemizden emir beklemekteler

Türkiye’den sadece ses bekliyorlar. Ülkemizden bir ses duyarlarsa bu iş tamam diyorlar. Yüzbinlerce sivil Türkiye’den haber bekliyor. Bize bir haber ve ses verin diyorlar.

Su-riye’de PK’K iş’ga-lindeki şehirlerde bas’kı ve te-h’dit altında yaşayan yüzbinlerce sivilin gözü Türkiye’de. Dey’rizor’un eski Askeri Meclis Başkanı Albay İm’ed Sa’id, “PK’K zu’lmü dayanılmaz oldu. Türkiye, halkın ku’rtuluş umudu. 2 milyondan fazla kişi ayak’lanmak için Türkiye’den gelecek küçük bir kıv’ılcımı bekliyor” dedi.

Güvenli bölge oluşturma süreci devam ederken, bölgedeki sivillerin gözü Türkiye’de. Ter’ör örgü’tü YP’G/PK’K’nın iş’gal ettiği Dey’rizor’da 2014-2015 döneminde Askeri Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Albay İm’ed Sa’id, AB’D ve PK’K i’ttifakının sa’vaş sürecinin en zor günlerini yaşadığını söyledi.

Türkiye’nin opera’syon hazırlıklarının tüm A’rap, Tü’rkmen ve Kü’rtler nezdinde büyük beklenti oluşturduğunu kaydeden Albay Said, “PK’K’nın sivil ve askeri kanadı harekatı engellemek için her yola başvuruyor. Çok büyük kor’ku ve ka’os içindeler. Bölgede işlenen c-nayetler, alı’koyma ve ya’ğmanın fakat yüzde 10-15’lik kısmı dışarı aktarılabiliyor. Ha’seke, Rak’ka, Dey’rizor ve Mün’biç’te halk ca’nından be’zdi” dedi.

HAL OLARAK SEFER-BERLİK DURUMU VAR: “AB’D’nin desteklediği PK’K, bizim bölgelerimizde ır’kç-lık ve di’n düş-manlığı ekiyor” diyen Sa’id şunları ekledi: “Hemen her gün bir aşiret temsilcisine teh’dit, pa’ra ve şan’tajla Türkiye al’eyhine açıklama yapmaya zorluyorlar.

Türkiye halkın barış ve kurtuluş umudu. 2 milyondan fazla insan aya’klanmak için Türkiye’den gelecek küçük bir kı’vılcımı bekliyor. Halkta genel bir sef’erberlik hali hakim. Su’riye’nin iş’gal bölgeleri kendi öz evlatları eliyle, bizi ilk günden bu yana menfaatsiz destekleyen Türk kardeşlerimizin desteği ile sağlanacaktır.”

MİSY0N OLARAK ÇÖKME DURUMU DOĞABİLİR: Pen’tagon tarafından hazırlanan ve 2 Ağustos 2019 tarihinde AB’D Kongresine sunulan Su’riye raporunda da is’yan potansiyeline dikkat çekilerek “Su’riye misyonunun tamamen çökme teh’likesi taşıdığı” belirtildi.

AB’D Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, “Bölgede artan şi’kayetler ve halk nezdinde büyüyen ö’fkeye bağlı olarak başlayacak is’yan dalgasına PK’K’nın mu’kavemet gücü yok. Desteklediğimiz güçler farklı ortak ve kaynaklara yönelebilir. A’BD eliyle kurulan De’mokratik Öz’erk Bölgesel Yönetim yapıları ortadan kaldırılabilir” ifadelerine yer verildi.

KAĞIT ÜZERİNDE BİR ANLAŞMA: Yerel kaynakların verdiği bilgiye AB’D’nin Türkiye’ye anlaştık açıklamasına rağmen PK’K, Dı’rbesiye, A’mu’de, Ka’mışlı ve Ra’sulayn’da hendek kazıp tünel yapmaya devam ediyor. Has’eke, Rak’ka ve Mün’biç’te Tür’kiye le’hine faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 50’den fazla kişi alıkonuldu.

Ayrıca yüzlerce DE’4Ş’lı da Tel Ab’yad ve Ras’ulayn sınır hattına taşındı. Ter’ör örgü’tü YP’G/P’KK elbiseleri giydirilen DE’4Ş’lılara in-tihar sal’dırılarında kullanılacak zırhlı araçlar hazırlandığı iddia edildi. Durumlar böyle şimdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir