Gençler kendi işlerini kurabilecek

Kendi işini kurmak isteyen girişimci gençlere destek geldi, devam ediyor. Devlet genç girişimlere desteğini arttırıyor yeni destek paketleri de sunulmaya başlandı. Genç girişimcilerimize 3 sene süreyle 75 Bin TL’ye vatan vergi teşviki de sağlıyor. Hazine tarafından da sosyal sigorta primleri de karşılanmakta..

Gençlere girişimcilere destekler gelmeye devam etmekte ve de yeni destek paketleri de hayata geçmekte. Genç girişimcilere 3 yıl süreyle 75 bin TL’ye kadar vergi teşviki sağlıyor. Sosyal sigorta primleri de Hazine tarafından karşılanıyor.

Yeni iş kurarak istihdam yaratan gençlere, devlet 75 bin lira destek veriyor. Destek, hem vergi teşviki hem de sosyal güvenlik primi teşviki şeklinde oluyor. Teşvikler kapsamında ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları yıldan itibaren 3 yıl boyunca, yani 3 yıllık vergi dönemi boyunca, elde ettikleri kazançlarından yıllık 75 bin liralık kısmı, gelir vergisinden istisna tutuluyor. Peki, bu teşvikten kimler yararlanacak?

29 YAŞ ŞARTI VAR GİRİŞİMCİLİK İÇİN:Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan kişiler ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla, 29 yaşını doldurmamış olanlar yararlanabilecek. Ancak gençlerin kendi işlerinin dışında kira, maaş gibi başka bir gelirlerinin de olmaması gerekiyor. Şartlardan biri de iş kuranların kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.

BU İŞTE ORTALIKTA KURABİLECEKLER: Destekten yararlanmak için özel durumlar da tanınmış. Bunlardan biri ortaklık. Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan gençler, tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları şartıyla vergi teşvikinden ayrı ayrı yararlanabilecekler. Yani, 3 genç bir araya gelip ortak şirket kurabilecek ve destekten üçü de yararlanabilecek. Genç girişimciler bir işletmeyi devralarak da destekten yararlanabilecek.

DEVRALANA DA TEŞVİK VERİLİYOR: Gelirler Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı şartlara göre, ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, ölen mükellefin teşvikten faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın, devralan eş veya çocuklar teşviklerin tamamından yararlanabilecek. Devlet desteğinden yararlanabilmenin şartlarından biri de, genç girişimcinin bir şirkete sonradan ortak olmaları durumunda vergi teşvikinden yararlanamaması.

DEVLET SİGORTA PRİMİNİ SAĞLAYACAK: Kendi işini kuracak olan genç girişimcilere destek bu kadarla da sınırlı değil. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen bir maddeyle, genç girişimcilere sigorta prim teşviki de uygulanıyor. Buna göre, ilk defa sigortalı olacak kişilerin sigorta primleri bir yıl süreyle, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Hazine tarafından karşılanıyor. Sigorta prim teşvikinden yararlanmanın şartları ise genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnasından yararlanıyor olmak, 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmak ve sigortalı sayılan gerçek kişilerden oluşmak.

BU DURUMDAN KİMDEN FAYDALANABİLECEK PEKİ: – Ticari, zirai ve mesleki faaliyette bulunan n 18 yaşından büyük 29 yaşını doldurmamış olan n Kira, menkul ve başka kazancı olmayan – İşletmeyi devralan girişimciler destekten yararlanabilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir