Figen’le ilgili karar verildi

HD-P Eş Genel eski Başkanı Yük-sekdağ’ın “ter-ör örgü-tü yöneticiliği”, “ter-ör örgü-tü pro-pagandası”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “halkı ki-n ve düş-manlığa tah-rik” ve “su-ç işlemeye tah-rik” su-çlarından yar-gılandığı dava-nın duruşması görüldü. Ma-hkeme Yük-sedağ’ın tu-tukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Haziran’a erteledi.

H-DP Eş Genel eski Baş-kanı Fi-gen Yük-sekdağ’ın “ter-ör örgü-tü yön-eticiliği”, “ter-ör örgü-tü pro-pagandası”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muha-lefet”, “hal-kı k-in ve düş-manlığa tah-rik” ve “su-ç işlemeye tah-rik” su-çlarından yar-gılandığı dav-anın duruşması görüldü. Ankara 16. Ağ-ır Ce-za Mah-kemesince, Sincan C-eza İn-faz Kur-umları Kam-püsü’ndeki salonda görülen duruşmada tut-uklu sanık Yük-sekdağ’ın avukatları hazır bulundu.

Bazı H-DP’li mille-tvekillerinin de takip ettiği duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Yükse-kdağ, Diyar-bakır, Ağ-rı ve Bat-man’daki konuşmalarından dolayı hazırlanan fezlekelere ilişkin savunma yaptı. Hakkındaki su-çlamaları red-deden Yük-sekdağ, konuşmalarının içeriğinde herhangi bir su-ç unsuru bulunmadığını öne sürdü. Konuşmalarında kullandığı ifadelerin siy-asi üslubundan kaynaklandığını, aynı ifadeleri TB-MM’de de kullandığını belirten Yük-sekdağ, savunmasına şöyle devam etti:

“Benim konuşmalarımdaki tavrımı, tarzımı siy-asi kamuoyu bilir. Bir siy-asetçi olarak rekabet ettiğimiz, muha-lefet ettiğimiz siy-asi iktidar karşısında gerçekleri net, doğrudan, açık ve keskin bir biçimde ifade etmeyi kendi açımdan bir üsluba dönüştürdüm. Bu, benim üslubumdur. Bu, aynı zamanda siy-asi karakteristiği ve ah-laki bir durumu da belirtir. Gerçekleri doğrudan ve açık bir dille ifade ederim. Yurt-taşların bana verdiği vekalete layık olmak için cesaretli davranmak benim görevimdir. Konuşmalarımda herhangi bir çağ-rı, ter-ör örgü-tü propagandası yok. Bu iddialar hukuk biliminin ayaklar altına alınmasıdır.

Biz bunları söyleyemeyeceksek bu işi hiç yapmayalım.” Sanık avukatları da siyasi faaliyetleri nedeniyle yargılanan müvekkillerinin anayasal haklarının ih-lal edildiğini savunarak, su-çlamaların somut unsurlara dayanmadığını öne sürdü ve tahliye talebinde bulundu. Görüşü sorulan iddia makamı, Yük-sekdağ’ın tut-ukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 14 Haziran’a ertelenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir